Energielabel verwarming en warm water

Vanaf 26 september 2015 hebben nieuwe toestellen voor verwarmen en warm water een verplicht energielabel om aan te geven hoe efficiënt ze met energie omgaan.

Wat is de ErP-richtlijn 2015?
ErP staat voor "Energy related Products". Met deze richtlijn wil de Europese Unie forse stappen zetten op het gebied van klimaatbeheersing en energiebesparing binnen Europa. Alle verwarmingstechnologieën in Europa moeten een energielabel hebben waardoor consumenten gemakkelijk inzicht krijgen in de efficiëntie van het product. Dit is vergelijkbaar met witgoed zoals een wasmachine of een koelkast waarbij energielabels al geruime tijd gemeengoed zijn.

In 2020 moet er ten opzichte van 1990 sprake zijn van:
  • 20% minder CO2-uitstoot
  • 20% minder energieverbruik
  • 20% meer inzet van duurzame energie
Er zijn verschillende producten: CV-ketels, boiler/geisers, warmtepompen, zonneboilers en HR-e ketels. Elk product vallend onder de ErP-richtlijn zal voorzien zijn van een fiche: een document met de technische gegevens over het energieverbruik.

De ErP-richtlijn bevat twee belangrijke punten: Ecodesign en Energielabeling.

 

Ecodesign
Ecodesign is gericht op het verbeteren van energie- en milieuprestaties van producten. Alle energiegerelateerde producten moeten voldoen aan minimumeisen. Dit betekent dat verwarmingstoestellen voorzien moeten zijn van een zogenaamde Low Energy cv-pomp met een EEI (energy Efficiency Index) van 0,23 of lager.
 

Energielabeling
Het energielabel geeft consumenten informatie over de energieprestaties van een product. Producten tot en met 70 kW moeten per 26 september 2015 voorzien zijn van een energielabel. Dit geldt ook voor boilers en warmwateropslagtanks tot 500 liter. Op het energielabel is eenvoudig te zien hoe energiezuinig een product is. Er worden twee soorten energielabels geïntroduceerd: het productlabel voor afzonderlijke producten, en het pakketlabel voor samengestelde systemen. Bijvoorbeeld een HR-ketel in combinatie met een thermostaat, en/of een zonneboiler, of een warmtepomp.

Momenteel is voor warm watertoestellen A het meest energiezuinig, voor verwarmingstoestellen A++ en voor pakketten A+++. Vanaf 26 september 2019 wordt A+++ het hoogst haalbare voor verwarming en verdwijnen klassen E, F en G. Voor warm water wordt A+ toegevoegd en verdwijnt klasse G.

Naast de energie-efficiëntie zijn nog meer kenmerken terug te vinden op het label, zoals de hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt (warmteafgifte) en de hoeveelheid geluid dat het toestel maakt (geluidsniveau). Er is een apart energielabel voor de combiketel die voor zowel verwarming (pictogram radiator) als warm water (pictogram kraantje) zorgt en voor de CV-ketel die alleen voor verwarming zorgt.
 
Productlabel

 
Combinatie pakketten
Ketels kunnen worden verkocht in combinatie met een modulerende thermostaat, een zonne-boiler of een tweede verwarmingstoestel zoals een warmtepomp. De energie-efficiëntie van het totale pakket is in dat geval anders dan van de ketel alleen. Bij pakketten heeft daarom niet alleen de ketel een energielabel, maar berekent de fabrikant of de installateur ook een energielabel voor het totale pakket.

Voor pakketten met toestellen voor verwarming staan in de linkerkolom van het energielabel de energie-efficiëntieklassen van het toestel voor verwarming (pictogram radiator) en indien van toepassing voor warm water (pictogram kraantje). Verder staat aangekruist wat er in het pakket is opgenomen:
  • een zonneboiler (pictogram zonnecollector)
  • een warmwatertank (pictogram watertank)
  • een temperatuurregelaar (pictogram thermostaat)
  • een tweede verwarmingstoestel (pictogram ketel)
In de rechterkolom staan de energie-efficiëntieklassen van het pakket voor verwarming en indien van toepassing voor warm water.

Voor pakketten met ketels voor alleen warm water (pictogram kraantje) staan in de linkerkolom van het energielabel de energie-efficiëntieklassen van het toestel voor warm water en de vermelding of er een zonneboiler (pictogram zonnecollector) en/of warmwatertank (pictogram watertank) is opgenomen in het pakket. In de rechterkolom staan de energie-efficiëntieklassen van het totale pakket.
 
Pakketlabel

 
Energielabel pakket met toestel voor verwarming en warm water

 
Energielabel pakket met toestel voor verwarming

 
Energielabel pakket met toestel voor warm water

 

Wat is de installateur verplicht?
Vanaf 26/9/2015 is de installateur verplicht de energieprestaties / energielabel van het product te vermelden in offertes. Dit kan door het tonen van het volledige label of door middel van alleen het labelpijltje. Ook in alle commerciële uitingen hoort het energielabel afgebeeld te zijn. Bij de koop dient het productfiche overhandigd te worden aan de klant.