In 3 stappen het meest geschikte zonnepanelenpakket voor uw woning

1 Wat is uw jaarlijks energieverbruik?

Uw jaarlijks energieverbruik kunt u aflezen op de jaarrekening van uw energieleverancier. Heeft u de jaarrekening niet bij de hand, klik dan op de calculator om uw jaarverbruik te berekenen op basis van uw gezinssamenstelling. lees meer

2 Hoeveel betaalt u nu per kWh aan uw energieleverancier?

U kunt de tarieven terugvinden op uw jaarrekening. Heeft u een dubbele meter (nachttarief/dagtarief) vul dan uw dagtarief in. Heeft u de jaarrekening niet bij de hand, neem dan de gemiddelde prijs per kWh € 0,20 gebasseerd op het prijspeil van 2016/2017 lees meer

3 In welke provincie woont u?

Om de opbrengsten van uw zonnepanelen te kunnen berekenen, is uw provincie van belang. Dit i.v.m. het aantal zonuren per provincie. Gemiddeld schijnt in Nederland 1650 uur de zon per jaar lees meer

nederland-zonlicht
4 Vragen over het dakoppervlak

Om goed te kunnen bepalen wat de opbrengst kan zijn voor uw dak, bent u afhankelijk van een aantal factoren. Met behulp van onderstaande vragen wordt de productselectie samengesteld. Indien u verschillende dakoppervlaktes heeft, vul dan nogmaals de vragen in voor het andere dakoppervlak. Gebruik hiervoor de knop ‘+ Nog een dakoppervlakte gebruiken’. lees meer

5 Heeft u een 1 fase of een 3 fase netaansluiting?

U kunt het aantal fasen herkennen aan een tweetal punten. Wanneer er twee draden onderuit de meteraansluiting komen, dan heeft u een 1 fase aansluiting. Komen er echter vier draden onderuit de meteraansluiting, dan heeft u geen 1 fase, maar 3 fase aansluiting. Naast het aantal draden kunt u ook het aantal fasen herkennen aan de aangegeven aansluiting bij u op de kWh-meter in uw meterkast. De volgende waarden staan voor een 1 fase aansluiting: 220/230V. Staat er echter 3x220/230V of 380/400V, dan heeft u een 3 fase aansluiting. lees meer

6 Welk percentage van uw eigen verbruik wenst u op te wekken met zonnepanelen?

Met de geselecteerde configuratie kunt u een maximale opbrengst van {0} % behalen ten opzichte van uw jaarlijks energieverbruik. Hierbij is rekening gehouden met beschikbare m2 van uw dak, de hellingshoek en oriëntatie van uw dakdeel en in welke provincie u woonachtig bent. Ook wordt rekening gehouden met het aantal toegepaste zonnepanelen. U kunt de schuifbalk naar beneden bijstellen wanneer u minder wilt opwekken dan dat maximaal mogelijk is met de geselecteerde configuratie. lees meer

0
100%