Advies nodig? Op dit moment nog gesloten. We zijn bereikbaar vanaf 07.00
Menu
0,00 incl. btw
0
Sluiten
Home Zonnepanelen

Zonnepanelen

sanitair toppers

Besparen op uw energieverbruik

U kunt flink besparen op uw jaarlijkse energieverbruik wanneer u investeert in zonnepanelen. Wanneer u met zonnepanelen zonne-energie opwekt hoeft u dus minder energie in te kopen. Dit voordeel kan snel oplopen. Een gemiddelde installatie van 10 panelen op een particulier dak kan zo jaarlijks een besparing van € 400,- á € 500,- opleveren. Het is niet rendabel om jaarlijks meer op te wekken dan dat we zelf verbruiken. Indien we meer terug leveren aan het openbare net dan dat we afnemen, dan zal uw energiebedrijf daar maximaal de energieprijs exclusief belastingen voor betalen. In dit geval dus € 0,06 of minder.

Bereken uw optimale pakket

Hoeveel betaalt u nu per kWh aan uw energieleverancier?

U kunt de tarieven terug vinden op uw jaarrekening. Heeft u de jaarrekening niet bij de hand, neem dan de gemiddelde prijs per kWh € 0,20 gebasseerd op het prijspeil van 2016/2017. Bij een dubbele meter heeft u twee tarieven, een hoger tarief voor overdag en een lager tarief voor 's avonds en 's nachts. Het verschilt uiteraard per huishouden wanneer de meeste stroom wordt verbruikt. Verbruikt u meer stroom in de avond dan overdag, dan kan dit bij een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh per jaar een voordeel opleveren. Verbruikt u toch overdag meer dan in de nacht dan kan het zijn dat u met een dubbele meter duurder uit bent. Het is mogelijk om uw dubbel tarief te laten wijzigen naar enkel tarief. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw energieleverancier.

Bereken uw optimale pakket

In welke provincie woont u?

Om de opbrengsten van uw zonnepanelen goed te kunnen berekenen, is uw provincie van belang. Dit i.v.m. het aantal zonuren per provincie. Gemiddeld schijnt in Nederland 1650 uur de zon per jaar. In Nederland komt in gebieden langs de kust jaarlijks ongeveer 10% meer zonnestraling binnen dan langs onze oostgrens. Daarnaast worden het aantal zonuren beinvloed door de intensiteit van de zon, positie van de zon en de lengte van de dag. Zonnepanelen zetten het licht dat er op valt om in stroom. De hoeveelheid licht die op uw panelen valt bepaalt dus uiteindelijk voor een groot deel de opbrengst van uw systeem.

Bereken uw optimale pakket

Eigenschappen van uw dak

Om goed te kunnen bepalen wat de opbrengst kan zijn voor uw dak, bent u afhankelijk van een aantal factoren met betrekking op uw dak. Voor de beste opbrengst is een zuidligging met een hellingshoek van 35 graden het meest ideaal. Echter zal dit niet voor iedereen het geval zijn. Om een juiste keuze te maken voor een omvormer die past in uw situatie bent u afhankelijk van een aantal factoren of eigenschappen van de omvormer. In eerste instantie wordt er gekeken naar de ligging van het dak ten opzichte van de zon, de hellingshoek, uw regio waar u woonachtend bent, schaduw en uiteraard het type zonnepaneel en het aantal zonnepanelen.

Bereken uw optimale pakket

Met behulp van de gegevens kan het vermogen van een omvormer afgestemd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met onderdimensioneren. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een omvormer die ongeveer 10% kleiner is dan het totale vermogen van de zonnepanelen. Het maximale vermogen van een zonnepaneel dat gehaald wordt onder test condities, worden in de praktijk zelden gehaald. De voordelen van een kleinere omvormer is dat de aanschafprijs lager is en dat de opstartspanning lager is en daardoor eerder energie gaat opwekken.

Worden de zonnepanelen op verschillende dakvlakken, orientatie en hellingsghoek geinstalleerd, dan moeten deze aangesloten worden op op aparte MPP tracker in de omvormer om een zo'n hoog mogelijke opbrengst te halen. Dit is van toepassing bij omvormers van 3.000 kWh (ongeveer 12 panelen). Bij kleinere systemen is het een goed alternatief om power optimizers aan te sluiten. Power optimizers zijn kleine kastjes die achter elk zonnepaneel wordt geplaatst en individueel de opbrengst optimaliseert. Ook bij schaduwvorming is het verstandig om power optimizers te gebruiken, zodat u niet afhankelijk bent van de zwakste schakel in de string.


Heeft u een 1 fase of een 3 fase netaansluiting?

U kunt het aantal fasen herkennen aan een tweetal punten. Wanneer er twee draden onderuit de groepenkast komen, dan heeft u een 1 fase groepenkast. Komen er echter vier draden onderuit de groepenkast? Dan heeft u geen 1 fase, maar 3 fase groepenkast. Naast aan het aantal draden kunt u het aantal fasen ook herkennen aan de aangegeven aansluiting bij u op de kWh-meter in uw meterkast. De volgende waarden staan voor een 1 fase aansluiting: 220/230V. Staat er echter 3x220/230V of 380/400V, deze waarden geven aan dat u een 3 fase aansluiting heeft.

Bereken uw optimale pakket

De stroom die de omvormer levert is gelijk aan het vermogen gedeeld door het Voltage. Als u 3000 Wp aan zonnepanelen plaatst, dan geeft de omvormer maximaal 3000 Wp / 230 V = 13 Ampère. Deze omvormer mag u op een groep van 16 Ampère aansluiten.

Netaansluiting 1 x 25A
Gaat u niet meer dan 4400 Wp aan zonnepanelen aansluiten? Dan kunt u de omvormer altijd zonder problemen aansluiten op uw meterkast. Uw omvormer levert niet meer dan 20 Ampère. Deze omvormers kunt u altijd aansluiten, ongeacht de grootte van uw netaansluiting. De netaansluiting is namelijk altijd minimaal 1 x 25A. In de groepenkast plaatsen wij dan een aardlekautomaat van 20 Ampère.

Omvormers tot 15A mag u op een vrije groep van 16A aansluiten.
Omvormers tot 19A mag u op een vrije groep van 20A aansluiten.
Omvormers tot 24A mag u op een vrije groep van 25A aansluiten.

Netaansluiting 1 x 35A of 3 x 25A
Gaat u meer dan 4400 Wp aan zonnepanelen aansluiten, dan kan de omvormer meer dan 20 Ampère leveren. Afhankelijk van de grootte van uw netaansluiting dient u nu te kiezen voor een 1-fase of een 3-fase omvormer.

Heeft u een 1-fase netaansluiting, dan dient deze minimaal 1 x 35 Ampère te zijn, of vergroot te worden van 1 x 25 Ampère naar 1 x 35 Ampère. Het tarief voor de vergroting van uw netaansluiting is te vinden op de website van uw netbeheerder. U kunt gebruik maken van een 1-fase omvormer.

Heeft u een 3-fase netaansluiting, dan kunt u gebruik maken van een 3-fase omvormer. De stroom van de zonnepanelen wordt dan mooi verdeeld over de 3 fasen. Het is niet aan te raden om vermogens boven de 5000 Wp op 1 van de 3 fasen aan te sluiten. U kunt dan alleen de apparaten die op dezelfde fase zitten van zonnestroom voorzien en gaat meer stroom terugleveren aan het net. Dit is op lange termijn een ongewenste situatie, omdat de vergoeding voor teruglevering minder kan worden op lange termijn.


Welk percentage van uw eigen verbruik wenst u op te wekken met zonnepanelen?

Een deel van de energie die uw zonnepanelen opwekken zal u direct kunnen gebruiken. Als er licht op uw panelen valt en u heeft bijvoorbeeld de wasmachine aan staan, dan kan uw wasmachine direct de stroom van uw zonnepanelen gebruiken en hoeft er op dat moment dus geen stroom van het net te worden afgenomen. Het kan ook zijn dat de zon op uw panelen schijnt op het moment dat u bijna geen energie gebruikt. In dit geval zal uw opwek tijdelijk hoger zijn dan uw gebruik. De overtollige energie wordt dan op het openbare net geplaatst, zodat anderen uw zonne-energie kunnen gebruiken.

Bereken uw optimale pakket

De energie die u op deze manier op het net plaatst wordt geregistreerd door uw meter. Stroom die u zo dus levert wordt verrekent met stroom die u op andere momenten afneemt. Dit noemt men salderen. Huishoudens die al hun stroom zelf produceren met zonnepanelen verbruiken ongeveer 30% direct en salderen 70%. Indien u overdag naar verhouding veel stroom verbruikt zal u een hoger percentage direct verbruiken en een lager percentage salderen.

Rekenvoorbeelden:
Navolgende voorbeelden zijn gebaseerd op een netto kWh prijs van € 0,05. In werkelijkheid kunnen deze afhankelijk van leverancier en contract iets hoger of lager uitvallen. In het voorbeeld wekken 4 zonnepanelen jaarlijks 1.000 kWh op. Dit is slechts een voorbeeld en is in werkelijkheid afhankelijk van het vermogen, de locatie en plaatsing.

Situatie 1:
Elektriciteitsverbruik 4.000 kWh, geen zonnepanelen aanwezig, variabele kosten:

Nettoprijs: 4.000 * € 0,05 = € 200
Heffingen: 4.000 * € 0,1063 = € 425,20
BTW: 21% (€ 200 + € 425,20) = € 131,29
Totaal: € 200 + € 425,20 + € 131,29 = € 756,49

Rekening energiebedrijf: € 756,49 voor 4.000 kWh stroom (het energiebedrijf betaald de heffingen en BTW aan de belastingdienst).

Situatie 2:
Elektriciteitsverbruik 4.000 kWh, 12 zonnepanelen aanwezig die totaal 3.000 kWh opwekken. Van deze 3.000 kWh wordt er 1.000 kWh direct verbruikt en 2.000 kWh gesaldeerd (eerst op het net geplaatst en later weer afgenomen). Er moet dus nog 4.000 kWh - 3.000 kWh = 1.000 kWh worden ingekocht. Variabele kosten:

Nettoprijs: 1.000 * € 0,05 = € 50
Heffingen: 1.000 * € 0,1063 = € 106,30
BTW:" 21% (€ 50 + € 106,30) = € 32,82
Totaal: € 50 + € 106,30 + € 32,82 = € 189,12

Rekening energiebedrijf € 189,12 voor 1000 kWh stroom.
Besparing m.b.v. de zonnepalen: € 756,49 - € 189,12 = € 567,37

Situatie 3:
Elektriciteitsverbruik 4.000 kWh, 20 zonnepanelen aanwezig die totaal 5.000 kWh opwekken. Van deze 5.000 kWh wordt 1.000 kWh direct verbruikt, 3.000 kWh gesaldeerd (eerst op het net geplaatst en later weer afgenomen) en 1.000 kWh terug geleverd. Er hoeft dus geen stroom te worden ingekocht en er wordt 1.000 kWh aan het net geleverd.

Besparing m.b.v. de zonnepalen: € 756,49
Opbrengst levering zonnestroom: Nettoprijs: 1.000 * € 0,05 = € 50
Totale jaarlijkse voordeel zonnepanelen: € 50 + € 756,49 = € 806,49

Let op! een kWh die wordt terug geleverd is € 50 / 1000 = € 0,05 waard. Een kWh die zelf wordt gebruikt is € 756,49 / 4000 = € 0,1891 waard.

Situatie 4:
Gelijk aan situatie 3, echter indien salderen niet is toegestaan. Elektriciteitsverbruik 4.000 kWh, 20 zonnepanelen aanwezig die totaal 5.000 kWh opwekken. Van deze 5.000 kWh wordt 1.000 kWh direct verbruikt en 4.000 kWh teruggeleverd. Er moet dus nog 4.000 kWh - 1.000 kWh = 3.000 kWh worden ingekocht. Variabele kosten:

Nettoprijs: 3.000 * € 0,05 = € 150
Heffingen: 3.000 * € 0,1063 = € 318,90
BTW: 21% (€ 150 + € 318,90) = € 98,47
Totaal: € 150 + € 318,90 + € 98,47 = € 567,37

Rekening energiebedrijf € 567,37 voor 3.000 kWh stroom.
Besparing m.b.v. de zonnepalen: € 756,49 - € 567,37 = € 189,12

Opbrengst levering zonnestroom:
Nettoprijs: 4.000 * € 0,05 = € 200
Totale jaarlijkse voordeel zonnepanelen: € 200 + € 189,12 = € 389,12

Producten vergelijken (0)
Hoe kunnen wij u helpen?
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 07:00 tot 22:00 en op zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur. Of maak gebruik van het contactformulier.
Chat (offline) Op dit moment nog gesloten. We zijn bereikbaar vanaf 07.00.
WhatsApp Liever WhatsApp? Voeg ons nummer 06 3034 2880 toe aan uw contactlijst en stuur ons een berichtje. Op dit moment nog gesloten. We zijn bereikbaar vanaf 07.00.
Klantenservice Bel met onze klantenservice 088 5600 560. Op dit moment nog gesloten. We zijn bereikbaar vanaf 07.00.
×